Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2017/2018 podle ročního projektu
„Námořnický rok“.

Nástěnka

Co nás čeká v jarních dnech.....

  • 14.-18.5. – „Máme rádi zvířátka“ – týden domácích a hospodářských zvířátek + jejich mláďátek
  • 16.5. v 10,00 focení tříd + tablo předškoláků
  • 18.5. – VELKÁ VÝPRAVA NA STATEK
  • 21.-25.5. – „Ostrov exotických zvířat“
  • 21.5. rodičovská schůzka od 15,30 h
  • 22.5. firma Prima Vizus provede oční vyšetření dětí
  • 25.5. ŠKOLNÍ VÝLET – ZOO CHLEBY – odjezd od MŠ v 8,00 h – předpokládaný příjezd okolo 14,00 h. Sebou batůžek - pitíčko, nějakou dobrůtky

--------------------------------------------------------------------------------------------

16.5. v 10,00 proběhne v MŠ focení tříd + předškoláci  na tablo


21.5. se koná rodičovská schůzka v MŠ od 15,30 h.


HURÁ !!!!!!

Naše MŠ postoupila na celorepublikovou přehlídku MŠ "Mateřinka 2018" do Nymburka

a 4.května nás bude 18 dětí reprezentovat s pásmem "Hračkářství Sloupno"


22.5. navštíví naší MŠ firma PRIMA VIZUS a provede depistáž

a kontrolu zraku u dětí. Kdo má zájem - zapište se prosím v MŠ.


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


 

Oslavy Dne dětí - 3.6. od 14,00 h

"Motorkářský den" - na sportovním areálu


Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2017/2018 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj