Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2018/2019 podle ročního projektu
„S pastelkou objevujeme svět“.

Nástěnka

Co nás čeká ve školním roce 2018/2019

Tento školní rok se ponese v rámci ročního projektu:

"S pastelkou objevujeme svět" - viz. projekty školy

 • 12.-16. 11. "Hračky kolem nás" - přineste si každý svou nejoblíbenější hračku
 • 19.-23.11." Jak se oblékáme" - téma plné módy
 • 20.11. Den s hnědou pastelkou - přijďte prosím v co nejvíce hnědém oblečení
 • 23.11. poslední lekce plavání
 • 26.-30.11. "Čistota a zdraví"
 • 26.11. akce v MŠ - "Zdravá pětka" od 8,30 h
 • 2.12. nedělní akce na sloupenském zámku - "Vítání adventu s rozsvícením stromečku"
 • (viz. letáček)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Plavecká výuka ve školním roce 2018/19 bude začínat

14.9.2018 - bude to 10 lekcí vždy v pátek v plavecké škole Hořice.

Přihlašte své děti - přihláška bude na nástěnce v MŠ.

Co sebou: baťůžek, plavky, ručník, igel. sáček na mokré věci, pitíčko

Cena 1.200,- - hradit do konce října v MŠ

 


V září proběhla na naší MŠ kontrola ČŠI.

Inspekční zpráva je k nahlédnutí na hlavní nástěnce v MŠ.


MŠ vyhlašuje soutěž pro rodiče a děti

"Mámo, táto, pojď si hrát, s pastelkou jsme kamarád..."

- vyrobte, namalujte cokoliv na téma Pastelky

- z vašich výrobků, výkresů uspořádáme v MŠ výstavu

                Děkujeme, že si s námi umíte hrát !!!!!!!!!

NEZAPOMEŇTE - VYRÁBÍME PASTELKY!!!!

Děkujeme všem, kteří již přispěli na naši výstavu.


Co sebou do MŠ

 • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


 


Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2018/2019 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ

............................................................................................................................................................

 

 

 


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj