Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2022/2023 podle ročního projektu
„Z pohádky do pohádky“.

Nástěnka   

ŠKOLNÍ VÝLET 

30.5.2023 Tongo HK 

Odjezd z MŠ: v 8,00 hodin

Předpokládaný příjezd okolo 14,00 h

Sebou: baťůžek – pitíčko, nějakou sladkost

Děti dostanou v Tongu – svačinku, pití, oběd….

Na školní výlet se bude vybírat 150,- Kč na vstupné do Tonga…..

Autobus bude hrazen z Klubu rodičů……

................................................................................................................

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

Co nás čeká do konce školního roku......

 • 29.-2.6. – „Bob a Bobek slaví Den dětí….“ – týden plný zábavy, soutěží a diskoték
 • 30.5. – ŠKOLNÍ VÝLET DO TONGA DO HK – odjezd z MŠ v 8,00 h – předpokládaný návrat ve 14,00 h – Sebou: (do batůžku pitíčko, nějakou dobrůtku) – svačinu + oběd vezeme sebou
 • 1.6. – DEN DĚTÍ ve školce – přineste sebou jakýkoliv obrázek- (namalujte, nebo fotku nějaké pohádkové bytosti, které nás provázely celým rokem, budeme s nimi soutěžit a uspořádáme výstavu v MŠ)…..
 • 5.-9.6. – VEČERNÍČKOVÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ….
 • 12.-16.6. „Bob a Bobek u rybníka a na louce“ – seznámíme se se životem u vody a na louce – výpravy k rybníku, putování k řece a loukami v okolí Sloupna
 • 19.-23.6. – „Bob a Bobek v pohádkách…“
 • 21.6. se předškolní děti zúčastní akce s názvem Sportování na koupališti v Novém Bydžově – odjezd z MŠ v 7,45 h
 • 22.6. v 17,00 h - VELKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST s loučením s předškoláky

(srdečně zveme všechny děti a rodiče na  zahradní slavnost se spaním ve školce – viz. bližší informace budou na letáčku)

 • 26.-30.6. – „VEČERNÍČKOVÝ TÝDEN aneb loučíme se s pohádkami a školním rokem….

.......................................................................

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, pro školní rok 2023/2024 takto:

    

   Registrační číslo

       uchazeče                     Výsledek zápisu

 

1    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

2    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

3    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

4    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

5    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

6    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

7    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

8    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

9    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

10  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

11  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

12  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

13  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

14  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

 

                              Datum zveřejnění: 17.5.2023

.......................................................................................

    ----Vážení rodiče,

NAŠE ŠKOLKA SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

 ZAPOJILA DO PROJEKTU:          

                         na rozvoj

        ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI  

„….MAMI-TATI, POJĎME SI ČÍST…..“

- zapojte se s námi a čtete dětem pohádky, příběhy apod.

(vše co doma čtete, zapište prosím na připravenou tabulku (jméno vašeho dítěte), která visí

na pletivu na schodech). Abychom měli zpětnou vazbu a mohli si s dětmi o všem povídat.

                     DĚKUJEME, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT.......

.-------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2022/2023 

"...Z pohádky do pohádky..."

- v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podnikneme společné výlety do říše pohádek

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2023/2024

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2.5.2023 - Zápis již ukončen - kapacita MŠ naplněna!!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


UzaU      Uzavření MŠ o letních prázdninách

MŠ bude uzavřena od 10.7.- 11.8. 2023


MŠ vyhlašuje SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u Obecního úřadu.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Co potřebuje vaše dítě do MŠ?

Všichni

Malé děti

Velké děti

Prosíme vše podepsat (alespoň drobnou značku), děti mají v šatnách na své značce sáčky na věci (každé dítě má sáček označený svou značkou).

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj