Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka  

NEZAPOMEŇTE ZÍTRA - V ÚTERÝ 21.5. DIVADLO V NB

...............................................................................................

Prosíme o úhradu školy v přírodě – v hotovosti

- budeme vybírat 23.5.2024            2.200,- Kč

..........................................................................................

Vážení rodiče,

i Tongo už zdražilo, prosíme o úhradu vstupenek ze školního výletu…

150,- Kč

(autobus bude hrazen z fondu rodičů)

..........................................................................................

Co nás čeká do konce roku……..

 • 20.-24.5. „Hurá na statek…“ týden, kdy se seznamujeme  s hospodářskými a domácími zvířátky…
 • 21.5. navštívíme Jiráskovo divadlo „Pohádka o vodě“začátek od 8,30 (opět prosíme přivezte děti k divadlu – kdo potřebuje dřív – p. učitelky opět budou u divadla už po 7,00 h)
 • 22.5. se zúčastníme akce: POHÁDKOVÝ LES v Prasku – odjezd autobusem z MŠ v 8,30 – předpokládaný příjezd okolo 12,00
 • 23.5. navštívíme statek aneb „Hurá za zvířátky…“ – exkurze na statku ve Skřivanech
 • NEDĚLE 26.5. od 14,00 h - Den dětí na sportovním areálu za školkou“ – den plný zábavy, soutěží a diskoték – přivítáme Piráta a jeho poklady + bublinková šou pro děti – viz. letáček
 • 27.-31.5. – „Hurá do  ZOO“ – seznámíme se s exotickými zvířátky
 • 30.5. navštívíme ZŠ Palackého v Novém Bydžově – kde si pro nás připravili soutěže a oslavu Dne dětí
 • 3.-7.6. – SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ….
 • 10.-14.6. „ Hurá k rybníku, k řece a na louku“ – seznámíme se se životem u vody a na louce – výpravy k rybníku, putování k řece a loukami v okolí Sloupna
 • 17.-21.6. – „Hurá léto se blíží aneb popletená roční období“
 • 18.6. se 10 dětí zúčastní akce s názvem „Se Sluníčkem na plovárně v Novém Bydžově – sportovní dopoledne organizované MŠ Sluníčko - odjezd z MŠ v 7,45 h
 • 20.6. v 17,00 h - VELKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST s loučením s předškoláky

(srdečně zveme všechny děti a rodiče na zahradní slavnost se spaním ve školce – viz. bližší informace budou na letáčku)

 • 24.-28.6. – „Sluníčkový týden aneb loučíme se se školním rokem….

-------------------------------------------------------------------------------------------

        Uzavření MŠ o letních prázdninách 8.7. -9.8.2024

....................................................................................................

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích,

zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2024/2025

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2. a 3.května 2024. Zápis ukončen MŠ naplněna !!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


           

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u vrat do školky.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Co potřebuje vaše dítě do MŠ?

Všichni

Malé děti

Velké děti

Prosíme vše podepsat (alespoň drobnou značku), děti mají v šatnách na své značce sáčky na věci (každé dítě má sáček označený svou značkou).

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj