Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2018/2019 podle ročního projektu
„S pastelkou objevujeme svět“.

Nástěnka

Co nás čeká V ÚNORU A BŘEZNU !!!!!!!

25.-1.3. JARNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ –

PROVOZ omezen POUZE NA 1 TŘÍDU V KOŤATECH

4.-8.3. – téma „Až já budu velká/ý aneb čím budu“….

11.-15.3. – U lékaře aneb zdraví…….

18.-22.3. „VÍTÁME JARO ANEB JARNÍ ZELENÝ TÝDEN“

19. a 20.3. proběhne v Jiráskově divadle další ročník

MATEŘINKY 2019 – bližší informace viz. letáček

21. 3. vítáme JARO aneb první jarní den
22.3. velká oslava Mateřinky v MŠ – hravý den…….
25.-29.3. Hola,hola, škola volá……….
26.3. Den v zeleném oblečení – připravte prosím dětem zelené oblečení na tento den
28.3. „DEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“ – odpolední akce pro předškoláky a jejich rodiče……… od 15,00 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!!                                                                

Od pondělí 25.2. – 1. 3. . mají školáci jarní  prázdniny, provoz MŠ bude pouze na 1. třídu,

v oddělení KOŤATA, pouze kdo opravdu potřebuje.

V tomto týdnu nebudou žádné kroužky ani logopedie.


VÁŽENÍ RODIČE,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME V ÚTERÝ 19.3.a STŘEDU  20.3.2019 v 15,00 hodin

DO JIRÁSKOVA DIVADLA NA SLAVNOSTNÍ PŘEHLÍDKU

   M A T E Ř I N K A 2019

S pásmem nazvaném „STARDANCE SLOUPNO“                        

Upozornění:

Děti budou vystupovat celkem 3x (v úterý odpoledne pro vás , ve středu dopoledne pro školy + odpoledne pro vás.

V pondělí  bude generální zkouška v divadle, prosíme, aby děti byly v MŠ do 7,30.

My si je na generálku odvezeme.

Vystupující děti do divadla odvezeme a vy si je

vyzvednete po skončení celého programu. Přepokládané ukončení 16,30h.

Sdělte prosím svůj zájem o lístky do 4.3.(počet + na který den chcete). 5. března budou lístky již v prodeji (lístky zajistíme a pak vám je rozdáme).Můžete již v MŠ uhradit.

Cena lístku je 50,- Kč. Bez lístku Vás do divadla nepustí.

Jména vystupujících dětí:

Zůrová Helenka     Vespalcová Kája      Lorinka Geletičová

Anička Hladíková   Renatka Krejčová     Kačenka Mokrejčová

Natálka Slavíková  Leontýnka Veleková   Lucka Vanturová

Eliška Skalická    Lukáš Mojžíš         Ondra Šádek

Bertík Malý        Tobik Bureš          Adámek Otruba

Šimon Vršťala      Tomášek Mokrejš      Vojta Jelínek

 


12. února jsme se zúčastnili Novobydžovské

recitační soutěže 2019.

Šimon Vršťala obsadil krásné 3. místo

Adam Otruba - krásné 4. místo.

       GRATULUJEME !!!!!!!!

 


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


 

V MŠ bude od 18.února Dotazníkové šetření- tzv. MAPA ŠKOLY

Jedná se o republikový projekt, do kterého se zapojila i naše MŠ.

Prosíme tedy všechny rodiče, aby vyplnili dotazníky, které Vám budou rozdány

a vhodily je do připravené krabice u hlavního vchodu. DĚKUJEME !!!!

VIZ. LETÁČEK V MŠ           

Vyplněné dotazníky vracejte prosím do 1.března.                                                            


Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2018/2019 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ

............................................................................................................................................................

Informace pro rodiče:

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky nehradí školné......


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Naše školka

Třídy

Jsme trojtřídní mateřská škola se speciální třídou a s integrací dětí s handicapem.

Koncepce školy

Poslání, filisofie školy:

Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými a vzdělávacími potřebami (dětem se zdravotním postižením a dětem talentovaným).

Motto školy

Každý je jiný, ale všichni budeme šťastní.

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj