Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2017/2018 podle ročního projektu
„Námořnický rok“.

Nástěnka

POZOR - NEZAPOMEŇTE - V PONDĚLÍ

26.ÚNORA - KARNEVAL V MŠ

.............................................................................

Co nás čeká v zimních měsících .....

19.-23.2. školáci mají jarní prázdniny – provoz MŠ pouze na 1. třídu

26.-2.3. – Karnevalový týden

27.2. navštívíme Jiráskovo divadlo – pohádku „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“

26.2. KARNEVAL V MŠ – připravte dětem na tento den kostýmy

27.2. navštívíme Jiráskovo divadlo - pohádku " O princezně  a Luciášovi"

28.2. navštíví předškoláci "Den otevřených dveří" na ZŠ Karlovka

7.3. v 8,00 hodin - navštívíme v divadle v NB - Akademii ZŠ Klicperka

(přivezte děti prosím k divadlu)

5.-9.3. - týden lidských profesí aneb čím budu

12.-16. 3. - týden zdraví - U lékaře

19.-23.3. - Jaro nás vítá

23.3. - Vítání jara v MŠ - průvod obcí + házení MORANY

26.-29.3. - velikonoční týden - zdobíme kraslice

26.3. v 9,00 h v MŠ se uskuteční "Velké bubnování aneb bubenická dílna"

27.3. se účastní 2 děti Novobydžovského slavíka

3.-6.4. - "Hola, hola, škola volá" - hrajeme si na školu aneb zápisy do ZŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nadstandartní aktivity

Pondělí, Úterý - Angličtina (děti musí chodit rozděleně, je jich letos mnoho)

Úterý - Flétnička - PŘESOUVÁ SE NA STŘEDU

Středa - Rošťáci

Čtvrtek - Judo + Šikulové


Srdečně zveme na další ročník

NOVOBYDŽOVSKÉ MATEŘINKY 2018

(st.,čt. - 21. a 22. března v Jiráskově divadle)


 


 


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Plavecká výuka v Hořicích

MŠ Sloupno  organizuje  kurz plavání v Hořicích (letošní plavání se uskuteční  od prosince 2017). Nemusíte mít strach z nemocí dětí (rozehřáté děti z bazénu apod., plavecká škola nabízí hernu, kde děti po skončení plavání svačí a hrají si).

  • první lekce – pátek 15.12.+ pátky:5.1.,12.1.,19.1.,26.1.,9.2.,16.2.,2.3.,
  • + 9.3.(dvouhodinovka)
  • cena kurzu 1.200,- uhradit prosím do konce ledna 2018
  • odjezd z MŠ v 8,45 h

Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2017/2018 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Naše školka

Třídy

Jsme trojtřídní mateřská škola se speciální třídou a s integrací dětí s handicapem.

Koncepce školy

Poslání, filisofie školy:

Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými a vzdělávacími potřebami (dětem se zdravotním postižením a dětem talentovaným).

Motto školy

Každý je jiný, ale všichni budeme šťastní.

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj