Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Vážení rodiče, z důvodu velké nemocnosti (dnes se pro nemoc

odhlásilo 24 dětí) se školka na podzimní prázdniny UZAVÍRÁ.

Ve středu 27.10. a v pátek 29.10. ZAVŘENO

- ve čtvrtek 28.10 je státní svátek.

/vše po domluvě ze zřizovatelem školy/

Věříme, že s listopadovými dny přijdou lepší časy.

Zítra 26.10. se DEŠTNÍKOVÝ DEN přesouvá.

Co nás čeká v podzimních dnech….

 • 18.-26.10. – Lipáček v podzimním lese…..
 • 20.10. akce MŠ – „ZAMYKÁME LES s LIPÁČKEM“ – návštěva lesa, hry v lese, cesta za pokladem…. (předpokládaný návrat do MŠ po 12,00)
 • 22.10. plavecký kurz
 • 25.10.- Projektový den v MŠ „Ekologie a ochrana přírody – význam vody“…. – návštěva studentek z Gymnázia Nový Bydžov
 • 26.10. – „DEŠTNÍKOVÝ DEN V MŠ“ – přineste si do školky jakýkoliv deštník (klidně i půjčený od maminky…..) - zrušeno - bude v náhradním termínu (velká nemocnost)
 • V PÁTEK 29.10. PLAVÁNÍ NENÍ !!!!!!
 • 1.-5.11. – Hallowen v MŠ
 • 8.-12.11. – týden hraček aneb HRAJEME SI S LIPÁČKEM (přineste si do školky každý svou oblíbenou hračku, hru apod.)
 • 15.-19.11. – učíme se Co je ZDRAVÍ, ČISTOTA apod.
 • 16.11. KARTÁČKOVÝ DEN V MŠ – aneb čistím zoubky – řízy, řízy, ať jsou bílé jako břízy……
 • 22.-26.11. – týden LIPÁČKOVY MÓDY... - co si oblékáme, obouváme ….

 

                           TĚŠÍME SE, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT……

-----------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,

     z důvodů neustále narůstajících cen potravin a zdražování energií

bude od 1.9.2021 zdraženo stravování ve školní jídelně.

Ceny:

Děti od 2 do 6 let:

Dopolední svačina…………………  8,- Kč

Oběd………………………………..  21,- Kč

Odpolední svačina…………………  8,- Kč

Celkem: …………………………...   37,- Kč

 

Děti od 6-7 let

Dopolední svačina…………………   9,- Kč

Oběd ……………………………….   24,- Kč

Odpolední svačina…………………   8,- Kč

Celkem:…………………………….   41,- Kč

Dětem ze Sloupna přispívá obec na oběd 1,- Kč.

Vedoucí ŠJ p. Vanturová Vám připraví nový rozpis cen na 1 měsíc.

                             Děkujeme za pochopení……

(vše projednáno se zřizovatelem MŠ)

---------------------------------------------------------------------

Plavecká výuka

V pátek 29.10. jsou podzimní prázdniny a plavání NEBUDE.

...............................................................................

Vážení rodiče,

od 1.9.2021 se zvedá školné (příspěvek na částečnou

úhradu neinvestičních nákladů na dítě) na 200,- Kč.

- na základě nařízení zřizovatele MŠ - Obce Sloupno

.......................................................................................
Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022

Zápis do školky byl ukončen - MŠ naplněna do celkové kapacity.

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování. Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.


Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.


Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projektový den - Den vody

(spolupráce s Gymnáziem Nový Bydžov - přírodovědné centrum)

Zamykání lesa s Lipáčkem 2021

(velká výprava do lesa s hledáním čarovného pokladu)

Zamykání Cidliny 2021

(akce pro rodiče a děti s lampionovým průvodem)

Soutěž poznáváme ovoce a zeleninu 2021

Vaření z brambor 2021

Návštěva koňské farmy 2021

Plavání 2021

S Lipáčkem na zámek 2021

Cestovatelský rok 2021

Zahradní slavnost 2021

Škola v přírodě 2021

Fotbal nábor 2021

Den Dětí + kouzelník 2021

Výlet Zoo Chleby 2021

Výprava na statek 2021

Dopravní den 2021

Čarodějnice 2021

Den Země 2021

Distanční vzdělávání 2021

Velikonoční tvoření 2021

Zimní radovánky 2021

Tři králové 2021

Vánoce 2020

Vánoční stromeček 2020

Výlet  s Lipáčkem na jesličky v Novém Bydžově 2020

Roční projekt -> Jedeme na výlet aneb těšíme se na prázdniny 2020

 

Advent na zámku 2019

Vzpomínka na Mateřinku 2019

(dopis od Marka Ebena - děkujeme dětem ze Stardance 2019)

Mateřinka Stardance 2019

Mateřinka 2018

Mateřinka 2017

Mateřinka 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty MŠ

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj