Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Vážení rodiče,

   i my chceme přispět ke zmírnění vlny onemocnění, prosíme rodiče, dodržujte stále hygienická opatření, i my jsme se už potýkali s výskytem Koranaviru u dvou pracovnic MŠ. Děti i paní učitelka musely do karantény a na testy, tak ještě jednou apalujeme na velkou zodpovědnost v mateřské škole.

Noste roušky
Dezinfikujte si ruce (sobě i dětem)
Vstupujte pouze jeden člen rodiny

Věříme, že vše společně zvládneme a budeme se těšit na další

 (dnes už NORMÁLNÍ DNY)               Kolektiv MŠ Sloupno

--------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro rodiče!!!

V pátek 27.11. proběhne v MŠ focení dětí, které můžete použít

jako vánoční dárek. Focení bude s pozadím Zimní les..

(připravte dětem oblečení na téma Zima (čepice, kabátky,

bundy, zimní boty apod.) Kdo chce, může přijít i se sourozencem)

----------------------------------------------------------------------------------------

Milé děti a rodiče předškoláků,

je nyní taková divná doba, ale my se stále budeme držet našeho známého hesla:

"... KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ...."

- aby nám ten čas v podzimních dnech lépe utíkal, zkuste si doma taky 

něco procvičit. Nabízíme několik typů, jak si zkrátit čas a připravit se do školy.

Nabídka různých webových stránek, kde si můžete společně tvořit, procvičovat apod.

www.napadyproanicku.cz

www.skolka-pripravy.cz

www.predskolaci.cz

www.carujeme.cz

www.vesela-chaloupka.cz

www.tvorive.estranky.cz

Kdo nemá možnost internetu, vytištění pracovních listů apod.,

stavte se ve školce, kde Vám paní učitelky různé úkoly připravily.

Až se společně zase uvidíme, budeme si o všem povídat s naším

kamarádem LIPÁČKEM.....

-------------------------------------------------------------------------------------

Hygienická opatření v Mateřské škole Sloupno, platná od 1.9.2020

 Vážení rodiče, seznamte se, prosím, s níže uvedenými hygienickými zásadami, platnými pro školní   rok 2020/2021. (zpracováno dle Manuálu MŠMT)

· v budově mateřské školy pobývejte prosím nezbytně nutnou dobu

· do mateřské školy mohou vstoupit pouze osoby (děti a zákonní zástupci), kteří nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění

· před vstupem do mateřské školy je nutné použít přípravek k desinfekci rukou (přípravky jsou umístěny u obou vchodů do školy)

· před předáním dítěte do třídy je třeba, aby si Vaše dítě důkladně umylo ruce v umývárně (20-30 sekund)

 · v případě, že Vaše dítě bude vykazovat známky onemocnění již při příchodu do mateřské školy, nebude do kolektivu přijato

· pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění v průběhu dne, bude zákonný zástupce vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte

· dětem, u kterých přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (alergie, chronické onemocnění), mohou být přijaty do kolektivu dětí v mateřské škole pouze za předpokladu, že zákonný zástupce písemně prokáže absenci infekčního onemocnění (potvrzení vydává lékař pro děti a dorost)

Nezapomeňte si vytisknout čestné prohlášení viz. níže a přinést první den do MŠ.

.......................................................................................................

 Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování.

Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety

s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie

s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.....

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

------------------------------------------------------------------------------------

Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.

Stále prosíme rodiče o vyplnění čestného prohlášení, kdo nastoupil již v srpnu 

i pro nový školní rok.

PROSÍME O DEZINFEKCI RUKOU IHNED PŘI PŘÍCHODU DO MŠ.

(ihned u hlavních dveří)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, od října budou probíhat zájmové aktivity.

Angličtina – bude v pondělí od 12,30

(na tento den noste prosím velký nelinkovaný sešit A4, kdo už navštěvoval kroužek v loňském roce, přinese si sešit z loňska)

Flétnička – pro malý zájem se v letošním roce neuskuteční

Šikulové – budou probíhat každý čtvrtek od 12,30

Judo – pro malý zájem se neuskuteční

Předškoláci budou docházet každé úterý na Metodu dobrého startu – kroužek na rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání dle metodiky prof. Swerkoszové

Logopedie (individuální) – připravte dětem prosím velké nelinkované sešity A4 (kdo již docházel bude pokračovat v sešitech z loňska) -dle domluvy s rodiči (který den)


Plavecká výuka 

Prozatím se plavecká výuka odkládá (náhradní termíny budou

včas vyvěšeny) - vzhledem k mimořádnému opatření.

Probíhá každý pátek - sraz v MŠ do 8,00 h, aby se mohly děti nasvačit.

Odjezd z MŠ v 8,30 h. Předpokládaný příjezd okolo 11,45 h.


Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Hrajeme si na zahradě - září 2020

Roční projekt -> Jedeme na výlet aneb těšíme se na prázdniny 2020

 

Sportovní léto 2020

Letní slavnost 2020

Předškoláci 2020

Den dětí v Mš 2020

Recitační soutěž DDM 2020

ZŠ V. Kl. Klicpery a ZŠ Karla IV. den otevřených dveří 2020

Návštěva zimního stadionu 2020

Návštěva knihovny 2020

Den s Eskymáky 2020

Zima na zahradě 

Bubenická dílna 2020

Maškarní 2020

Putování s panem Havranem 2020

Lyžařský výcvik 2020- čtvrtek 30.1.

Lyžařský výcvik 2020

Ježíšek v Mš 2019

Vánoční besídka 2019

Mikuláš, Čert a Anděl v Mš 2019

Advent na zámku 2019

Kloboukový den 2019

Dýňování 2019

Uspávání broučků 2019

Zamykání lesa 2019

Zdravé vaření v Mš 2019

Plavání 2019

Výlet vlakem do Chlumce nad Cidlinou 2019

Vzpomínka na Mateřinku 2019

(dopis od Marka Ebena - děkujeme dětem ze Stardance 2019)

Zahradní slavnost 2019

Fotbal Nepolisy 2019

Fandíme hokeji 2019

Den Země 2019

Čarodějnice 2019

Dopravní den 2019

Den ve školních lavicích 2019

(hrajeme si na školu společně s rodiči)

Mateřinka Stardance 2019

Námořnický rok 2018

Mateřinka 2018

Andělské zvonění 2017

MATEŘINKA 2016

Mateřinka 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty MŠ

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj