Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2019/2020 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet“.

Nástěnka

Vážení rodiče, kolektiv naší školky Vám velmi děkuje

za krásně prožité i když deštivé odpoledne, kdy jsme šerpovali

naše předškoláčky - viz. foto na stránkách mš a za velmi krásné dárky.

                   DĚKUJEME         Kolektiv MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------

 Upozornění pro rodiče !!!!!!

Uzavření MŠ v době letních prázdnin od 13.7. do 14.8.2020

 (době letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce podlah a elektriky

ve spodních třídách)   

                                                        DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!

-------------------------------------------------------------------------------------

Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 byl ukončen.

V případě dotazů volejte na tel. číslo řed. školy: 737040688 (Mgr. Ilona Tauchmanová).


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti a děti s odkladem školní docházky nehradí školné.                           


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Roční projekt -> Jedeme na výlet aneb těšíme se na prázdniny 2020

 

Sportovní léto 2020

Letní slavnost 2020

Předškoláci 2020

Den dětí v Mš 2020

Žabičky slaví narozeniny 2020

Recitační soutěž DDM 2020

ZŠ V. Kl. Klicpery a ZŠ Karla IV. den otevřených dveří 2020

Návštěva zimního stadionu 2020

Návštěva knihovny 2020

Den s Eskymáky 2020

Zima na zahradě 

Bubenická dílna 2020

Maškarní 2020

Oslava narozenin - Tomášek a Kačenka 

Putování s panem Havranem 2020

Lyžařský výcvik 2020- Maškarní 31.1

Lyžařský výcvik 2020- čtvrtek 30.1.

Lyžařský výcvik 2020

Ježíšek v Mš 2019

Vánoční besídka 2019

Vánoce na zámku Nechanice 2019

Mikuláš, Čert a Anděl v Mš 2019

Barborka 2019

Advent na zámku 2019

Kloboukový den 2019

Dýňování 2019

Uspávání broučků 2019

Zamykání lesa 2019

Zdravé vaření v Mš 2019

Plavání 2019

Výlet vlakem do Chlumce nad Cidlinou 2019

Vzpomínka na Mateřinku 2019

(dopis od Marka Ebena - děkujeme dětem ze Stardance 2019)

Pastelkový rok 2019 - Ahooj, školko!

Výstava na Sloupenském zámku 2019

Léto v MŠ 2019

Zahradní slavnost 2019

Pastelková školka v přírodě 2019

Vesmírná show 2019

Fotbal Nepolisy 2019

Návštěva ZŠ 2019

Fotbalový nábor 2019

Šikulové 2019

Piráti 2019

Výprava na statek 2019

Fandíme hokeji 2019

Oranžovo-růžový den 2019

Den Země 2019

Čarodějnice 2019

Dopravní den 2019

Tongo 2019

Den ve školních lavicích 2019

(hrajeme si na školu společně s rodiči)

Novobydžovský slavík

(MŠ reprezentovali Ondra Šádek a Adáme Otruba)

Mateřinka Stardance 2019

Vítání jara + MORANA 2019

Návštěva knihovny Nový Bydžov 2019

Modrý den 2019

Novobydžovská recitační soutěž 2019

Zima 2019

Maškarní rej 2019

Zvířátka v MŠ 2019

Bílý den 2019

Zdravá pětka 2018

(zdravá výživa v MŠ)

Hnědý den 2018

Pastelkový podzim v MŠ

/tvořivá dílna s rodiči + lampionový průvod/

Zamykání lesa - barvy podzimu 2018

Pastelkové vaření 2018

Drakiáda 2018

Červený den 2018

Výlet vlakem Chlumec 2018

Žlutý den 2018

Plavecká výuka 2018

Předškoláci 2018

Námořnický rok 2018

Sportovní olympiáda v N.B.

Léto v MŠ 2018

Angličtina v MŠ

Dopravní den + Sloupenský pedál

Čarodějnice 2018

Probouzíme les 2018

Mateřinka 2018

Vítání jara 2018

Bubenická dílna 2018

Sportovní olympiáda 2018

Cesta za havranem 2018

Andělské zvonění 2017

MATEŘINKA 2016

Mateřinka 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty MŠ

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj