Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Vážení rodiče, dnes je 30. června, pro některé začínají prázdniny,

pro některé je to poslední den v mateřské škole.

Přejeme za celý kolektiv MŠ Sloupno hlavně hodně zdraví,

sluníčka a krásné vykročení do dalšího života.

Velmi děkujeme za krásné dárky !!!!!!!

------------------------------------------------------------------

  • Od 1.7. do 9.7. prázdninový provoz – pouze na 1 třídu (chystáme další rekonstrukci třídy Koťátek – podlahy a šatna pro Žabičky

           

UZAVŘENÍ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

od 12.7. do 13.8.2021

----------------------------------------------------------------------------------
Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022

Zápis do školky byl ukončen - MŠ naplněna do celkové kapacity.

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování. Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.


Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.


Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, pro školní rok 2021/2022 takto:

   Registrační číslo uchazeče                     Výsledek zápisu

 

1                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

2                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

3                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

4                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

5                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

6                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

7                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

8                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

9                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

10                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

11                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

12                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

13                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

14                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

15                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

16                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 26.9.2021

                                              Ve Sloupně 6.6.2021

---------------------------------------------------------------------------------------

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Cestovatelský rok 2021

Zahradní slavnost 2021

Škola v přírodě 2021

Fotbal nábor 2021

Den Dětí + kouzelník 2021

Výlet Zoo Chleby 2021

Výprava na statek 2021

Dopravní den 2021

Čarodějnice 2021

Den Země 2021

Distanční vzdělávání 2021

Velikonoční tvoření 2021

Zimní radovánky 2021

Tři králové 2021

Vánoce 2020

Vánoční stromeček 2020

Výlet  s Lipáčkem na jesličky v Novém Bydžově 2020

Dovádění na sněhu s Lipáčkem 2020

Čertí týden v MŠ 2020

Lipáček v zemi skřítků 2020

Zamykání lesa 2020

Hrajeme si na zahradě - září 2020

Roční projekt -> Jedeme na výlet aneb těšíme se na prázdniny 2020

 

Sportovní léto 2020

Letní slavnost 2020

Předškoláci 2020

Den s Eskymáky 2020

Putování s panem Havranem 2020

Lyžařský výcvik 2020- čtvrtek 30.1.

Advent na zámku 2019

Uspávání broučků 2019

Vzpomínka na Mateřinku 2019

(dopis od Marka Ebena - děkujeme dětem ze Stardance 2019)

Dopravní den 2019

Den ve školních lavicích 2019

(hrajeme si na školu společně s rodiči)

Mateřinka Stardance 2019

Mateřinka 2018

Mateřinka 2017

Mateřinka 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty MŠ

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj