Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka   

Vážení rodiče, MŠ Sloupno stávkovat nebude. MŠ bude otevřena !!!!!

.......................................................................................................

Mateřská škola, srdečně zve na společnou akci MŠ a OÚ Sloupno

    "VÍTÁNÍ ADVENTU S ROZSVÍCENÍM STROMEČKU"

v neděli 26.11. 2023 

Od 15,00 prodejní adventní trhy

(medovina, svařáček, zákusky, pečivo, klobásky, sýry, vánoční dekorace apod.)

Od 17,00 vánoční koncert 

(vystoupí děti z naší MŠ, Radostný Plecháček z NB + další hosté)

Od  18,00 slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

                 PŘIJĎTE S NÁMI SPOLEČNĚ NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU.....

..................................................................................................................................

Co nás čeká do Vánoc……

 • 20.-24.11. – týden MÓDY…
 • 21.11. od 10,00 h navštíví MŠ – „DUO EDEN“ – vystoupení se zvířátky
 • 22.11. – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA (prosíme připravte dětem na tento den jakékoliv oblečení na téma MÓDA…..)
 • 26.11. srdečně zveme na sloupenský zámek na „Vítání adventu s rozsvícením stromečku“ – viz. letáček na hl. dveřích – vystoupí dětský sbor naší školky
 • 27.11.-1.12. – „Vítání adventu v MŠ“
 • 4.-8.12. – „Čertí týden“ – přivítání Barborky, Mikuláše, čertů a andělů
 • 5.12. „Mikulášská nadílka v MŠ“ od 10,00 h
 • 11.-15.12. „Těšíme se na Vánoce“ – týden vánočního pečení a příprav
 • 12.12. v 9,30 h srdečně zveme všechny babičky a dědečky na „VÁNOČNÍ BESÍDKU“ – vánoční koncert dětí + pohoštění
 • 12.12. od 15,15 h srdečně zveme všechny rodiče na „VÁNOČNÍ BESÍDKU“ – hudební koncert dětí MŠ
 • 13.12. opět navštívíme Jiráskovo divadlo – pohádka „Putování za vánoční hvězdou“

(začátek představení v 8,30 – opět prosíme kdo může, přivezte děti k divadlu – paní učitelky budou u divadla již v 7,10 h) – cesta zpět pěšky….

 • 18.12. „JEŽÍŠEK V MŠ“ – prosíme maminky, připravte prosím dětem na tento den do malé krabičky trošku vánočního cukroví – v MŠ bude slavnostní hostina s čekáním na příchod JEŽÍŠKA
 • 19.12. navštívíme výstavu BETLÉMŮ v muzeu Hraček – v 10,00 h
 • 20.12. – KINO V MŠ – pohádka „Dvanáct měsíčků“

                         Vánoční prázdniny – 23.12. – 2.1.2023 MŠ uzavřena

.................................................................................

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

    -------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích, zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2023/2024

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2.5.2023 - Zápis již ukončen - kapacita MŠ naplněna!!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


           

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u Obecního úřadu.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Nástěnka   

Vážení rodiče, MŠ Sloupno stávkovat nebude. MŠ bude otevřena !!!!!

.......................................................................................................

Mateřská škola, srdečně zve na společnou akci MŠ a OÚ Sloupno

    "VÍTÁNÍ ADVENTU S ROZSVÍCENÍM STROMEČKU"

v neděli 26.11. 2023 

Od 15,00 prodejní adventní trhy

(medovina, svařáček, zákusky, pečivo, klobásky, sýry, vánoční dekorace apod.)

Od 17,00 vánoční koncert 

(vystoupí děti z naší MŠ, Radostný Plecháček z NB + další hosté)

Od  18,00 slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

                 PŘIJĎTE S NÁMI SPOLEČNĚ NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU.....

..................................................................................................................................

Co nás čeká do Vánoc……

(začátek představení v 8,30 – opět prosíme kdo může, přivezte děti k divadlu – paní učitelky budou u divadla již v 7,10 h) – cesta zpět pěšky….

                         Vánoční prázdniny – 23.12. – 2.1.2023 MŠ uzavřena

.................................................................................

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

    -------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích, zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2023/2024

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2.5.2023 - Zápis již ukončen - kapacita MŠ naplněna!!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


           

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u Obecního úřadu.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj