Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2022/2023 podle ročního projektu
„Z pohádky do pohádky“.

Nástěnka

Obec a hasiči  Sloupno

                   srdečně zvou všechny děti 

     MIKULÁŠSKOU        

           NADÍLKU       

    Kde: před mateřskou školou                                                                                                                  

    Kdy: v neděli  4.12.2022

    V kolik: 17,00 hodin

---------------------------------------------------------------------------

            Srdečně zve všechny maminky a tatínky

                na VÁNOČNÍ BESÍDKU s názvem "ANDĚLSKÉ VÁNOCE"

    Kde: v mateřské škole

    Kdy: ve čtvrtek  15.12.2022

    V kolik: 15,00 h

---------------------------------------------------------------------------------

Co nás čeká do Vánoc.......

 • 2.12. – školní výlet na Vánoční Hrádek u Nechanic

(odjezd autobusem z MŠ v 7,30 h) – svačinu i oběd zajistí MŠ

 • 5.-9.12.- „ČERTÍ TÝDEN“
 • 6.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve školce 10,00 h (příchod Mikuláše, čertovské družiny a anděla)
 • 8.12. návštěva Jiráskova divadla „Pozpívejme si děti…..“ představení od 8,30 h (opět prosíme, kdo můžete přivezte děti k divadlu, p. učitelka tam bude opět čekat již v 7,10h)
 • 12.-16.12. „Popelčiny vánoce aneb Popelka se chystá na svátky….“
 • 14.12. navštíví předškolní děti knihovnu v Novém Bydžově – čtenářská gramotnost – vánoční příběhy + tvořivá vánoční dílna
 • 15.12. od 9,30 h „VÁNOČNÍ ANDĚLSKÁ BESÍDKA“ – pro místní klub důchodců a zároveň babičky a dědečky všech našich dětí (aby nás nebylo odpoledne na besídce moc) – Vystoupení dětí + pohoštění pro důchodce……

(prosíme maminky připravte dětem jakékoliv bílé, světlé oblečení….- děti budou jako andílci)                               DĚKUJEME !!!!!

 • 15.12. od 15,00 h „VÁNOČNÍ ANDĚLSKÁ BESÍDKA“ pro maminky a tatínky a přátele školky…..
 • 16.12. JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE……

(vánoční hostina a čekání na Ježíška) – prosíme všechny maminky připravte dětem malou krabičku s cukrovím)    DĚKUJEME !!!!!

 • 19.-22.12. – POPELČINY VÁNOCE

 

                         UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

                                  (MŠ je uzavřena dle školáků od 23.12. do 2.1.2023)

                                        Do školky se jde 3.1.2023

Krásné vánoce a pevné zdraví přeje Kolektiv MŠ

 ------------------------------------------------------------------------------

Nadstandartní aktivity v MŠ:

Angličtina – každé pondělí 12,15 – 12,45 h

Flétnička – každé úterý 12,15 – 12,45

Logopedie – individuálně – rozpis budou mít děti v sešitě (který den mají mít sešit)

JUDO – každý čtvrtek

Šikulové – každý čtvrtek 12,15 – 13,00 h

Kdo chodil již v loňském roce, pokračujeme v sešitech z loňska.

-----------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

NAŠE ŠKOLKA SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

 ZAPOJILA DO PROJEKTU:          

                         na rozvoj

        ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI  

„….MAMI-TATI, POJĎME SI ČÍST…..“

- zapojte se s námi a čtete dětem pohádky, příběhy apod.

(vše co doma čtete, zapište prosím na připravenou tabulku (jméno vašeho dítěte), která visí

na pletivu na schodech). Abychom měli zpětnou vazbu a mohli si s dětmi o všem povídat.

                     DĚKUJEME, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT.......

............................................................................................

Vážení rodiče, založili jsme společnou skupinu na

messengeru (kam vkládáme více fotografií z dění ve školce)

JE TO POUZE PRO FOTOGRAFIE !!!!

Kdo má zájem - napište se prosím na nástěvku  v MŠ, 

pod jakým jménem na messengeru jste...

Je to jenom skupina rodičů v MŠ - nikdo jiný se tam nedostane....

--------------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2022/2023 

"...Z pohádky do pohádky..."

- v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podnikneme společné výlety do říše pohádek

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2022/2023

Zápis do školky na příští školní rok bude 

od 2. - 6. května 2022. UKONČEN - kapacita naplněna!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


 


 


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Organizace dne v MŠ

Vzhledem k podmínkám školy má každá třída svůj režim dne, ve kterém jsou vytvořeny časové bloky, které respektují možnosti a podmínky školy, střídání tříd v jídelně a tělocvičně, potřeby a zájmy dětí. Denní řády jsou pružné, umožňují všem učitelkám reagovat na aktuální změny či potřeby a přání dětí.

Organizace dne ve školce
6.30–7.30 scházení dětí v I. oddělení – ranní hry
7.30–8.15 ranní hry (didakticky cílené činnosti + individuální péče o děti), rehabilitační a jiná speciálně pedagogická péče, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
8.15–8.30 ranní cvičení, jóga, relaxační cvičení v bazéně, míčkování
8.30–9.00 ranní didakticky dílené činnosti (pleoptická a ortoptická péče)
9.00–9.15 hygiena, svačina
9.15–10.00 didakticky cílené činosti + smyslová výchova , jazykové chvilky
10.00–12.00 pobyt venku
12.00–12.30 hygiena, oběd
12.30–15.00 hygiena, relaxace s pohádkou, individuální příprava na vstup do ZŠ, logopedické chvilky, individuální logopedická péče, náhradní nespací aktivity (nadstandartní aktivity, klidné činnosti)
15.00–15.15 hygiena, svačina
15.15–16.00 odpolední zájmové činnosti

 

Projekty MŠ

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj