Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2018/2019 podle ročního projektu
„S pastelkou objevujeme svět“.

Nástěnka

Co nás čeká V ÚNORU A BŘEZNU !!!!!!!

25.-1.3. JARNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ –

PROVOZ omezen POUZE NA 1 TŘÍDU V KOŤATECH

4.-8.3. – téma „Až já budu velká/ý aneb čím budu“….

11.-15.3. – U lékaře aneb zdraví…….

18.-22.3. „VÍTÁME JARO ANEB JARNÍ ZELENÝ TÝDEN“

19. a 20.3. proběhne v Jiráskově divadle další ročník

MATEŘINKY 2019 – bližší informace viz. letáček

21. 3. vítáme JARO aneb první jarní den
22.3. velká oslava Mateřinky v MŠ – hravý den…….
25.-29.3. Hola,hola, škola volá……….
26.3. Den v zeleném oblečení – připravte prosím dětem zelené oblečení na tento den
28.3. „DEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“ – odpolední akce pro předškoláky a jejich rodiče……… od 15,00 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!!                                                                

Od pondělí 25.2. – 1. 3. . mají školáci jarní  prázdniny, provoz MŠ bude pouze na 1. třídu,

v oddělení KOŤATA, pouze kdo opravdu potřebuje.

V tomto týdnu nebudou žádné kroužky ani logopedie.


VÁŽENÍ RODIČE,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME V ÚTERÝ 19.3.a STŘEDU  20.3.2019 v 15,00 hodin

DO JIRÁSKOVA DIVADLA NA SLAVNOSTNÍ PŘEHLÍDKU

   M A T E Ř I N K A 2019

S pásmem nazvaném „STARDANCE SLOUPNO“                        

Upozornění:

Děti budou vystupovat celkem 3x (v úterý odpoledne pro vás , ve středu dopoledne pro školy + odpoledne pro vás.

V pondělí  bude generální zkouška v divadle, prosíme, aby děti byly v MŠ do 7,30.

My si je na generálku odvezeme.

Vystupující děti do divadla odvezeme a vy si je

vyzvednete po skončení celého programu. Přepokládané ukončení 16,30h.

Sdělte prosím svůj zájem o lístky do 4.3.(počet + na který den chcete). 5. března budou lístky již v prodeji (lístky zajistíme a pak vám je rozdáme).Můžete již v MŠ uhradit.

Cena lístku je 50,- Kč. Bez lístku Vás do divadla nepustí.

Jména vystupujících dětí:

Zůrová Helenka     Vespalcová Kája      Lorinka Geletičová

Anička Hladíková   Renatka Krejčová     Kačenka Mokrejčová

Natálka Slavíková  Leontýnka Veleková   Lucka Vanturová

Eliška Skalická    Lukáš Mojžíš         Ondra Šádek

Bertík Malý        Tobik Bureš          Adámek Otruba

Šimon Vršťala      Tomášek Mokrejš      Vojta Jelínek

 


12. února jsme se zúčastnili Novobydžovské

recitační soutěže 2019.

Šimon Vršťala obsadil krásné 3. místo

Adam Otruba - krásné 4. místo.

       GRATULUJEME !!!!!!!!

 


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


 

V MŠ bude od 18.února Dotazníkové šetření- tzv. MAPA ŠKOLY

Jedná se o republikový projekt, do kterého se zapojila i naše MŠ.

Prosíme tedy všechny rodiče, aby vyplnili dotazníky, které Vám budou rozdány

a vhodily je do připravené krabice u hlavního vchodu. DĚKUJEME !!!!

VIZ. LETÁČEK V MŠ           

Vyplněné dotazníky vracejte prosím do 1.března.                                                            


Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2018/2019 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ

............................................................................................................................................................

Informace pro rodiče:

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky nehradí školné......


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Nabídka nadstandardních aktivit

Péče o děti talentované

(tyto aktivity jsou součástí ŠVP a jsou bezplatné)

Flétnička

Vede p.uč. Bc. Lucie Frýdová

Speciální program pro zdravotně oslabené děti, při kterém se mimo dechových cvičení naučí zahrát základní tóny a nejjednodušší písničky (vhodné pro 5–6 leté děti).

Rošťáci

Vede p. uč. Jana Gracíková, Jana Barešová

Anglický jazyk

Vede p. uč. Romana Sýkorová,Dis

Vhodné pro 4–6 leté děti. Výuka probíhá formou hry, pomocí konkrétních hraček, obrázkových knížek, pexes, děti se učí slova a pojmy z různých oblastí např. čísla, barvy, rodina, doprava, zelenina, ovoce, nábytek, zvířata apod. Po dostatečné zásobě slovíček se snažíme vytvářet jednoduché věty a spojení. Ve výuce nechybí ani písně, básně, říkadla, pohybové hry.

Logopedie

Vede p. řed.  Mgr. Ilona Tauchmanová

Péče o nápravu vadné výslovnosti se na naší MŠ týká především prevence. Ve všech odděleních se denně provádí preventivní jazykové chvilky, které jsou zaměřené na rozvoj správného dýchání, cvičí se gymnastika (pohybovost) mluvidel, provádí se artikulační cvičení všech hlásek dle věku dětí, které se pak procvičují na říkadlech, hybnost jazyka, rozvojí se slovní zásoba.

Individuální logopedickou péči věnujeme dětem na žádost rodičů a po dohodě s klinickými logopedy. V případě individuální logopedické péče vyžadujeme úzkou spolupráci s rodiči dítěte.

Šikulové - výtvarné a pracovní činnosti

Vede: p. uč. Monika Vaníčková a Jaroslava Macháčková

Tato aktivita umožňuje rozvíjet talent dětem se zájmem o umělecké činnosti. Přirozeným a rozmanitým způsobem rozvjíjí jejich praktické dovednosti, tvořivé schopnosti a fantazii. Zahrnuje nejen kreslení a malování, ale i řadu dalších uměleckých technik. Děti se se svými výrobky podílí na výzdobě společných prostor školy, účastní se řady soutěží.

Relaxace - míčkový bazén

Všechny děti z MŠ mohou využívat vynikajícího relaxačního a zároveň stimulačního masážního bazénu v tělocvičně MŠ.

Většinou bude využíván denně po ranním cvičení dětí v tělocvičně. Dále nabízíme relaxační techniky MÍČKOVÁNÍ – pod vedením vyškolených lektorů.

Judo

Tato chlapci i dětčaty velmi oblíbená aktivita je pod vedením trenéra Juda z Nového Bydžova p. Hnáta. Zahrnuje tělesnou přípravu, dobrou kondici a rozvoj tělesné zdatnosti. Tato aktivita probíhá v odpoledních hodinách na žádost a se souhlasem rodičů.

Zvlhčování vzduchu, inhalace

Dle potřeby dětí a zájmů rodičů je možné využívat v některé ze tříd zvlhčovače vzduchu (zejména v zimním období a u dětí s alergií) a u všech dětí s akutními problémy horních cest dýchacích využívat inhalátor - zajišťuje p. uč. Macháčková

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj