Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka  

Vážení rodiče srdečně Vás zveme na VELKOU ZAHRADNÍ SLAVNOST

ve čtvrtek 20.6.2024 se slavnostním šerpováním předškoláků od 17,00 h

a spaním dětí ve školce (starší děti, které to zvládnou.....)

Program: Vystoupení všech dětí

                Vzpomínka na školu v přírodě

                 Šerpování a loučení s předškoláky

                 Disko + soutěže a opékání buřtíků

Kdo bude spát ve školce - sebou: KARIMATKU, SPACÁK, PYŽAMO, HYGIENU...

TÉMA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ ANEB RŮZNÉ POČASÍ...

(prosíme připravte dětem na tento večer jakýkoliv kostým)

........................................................................................................

Co nás čeká do konce roku……..

  • 10.-14.6. „ Hurá k rybníku, k řece a na louku“ – seznámíme se se životem u vody a na louce – výpravy k rybníku, putování k řece a loukami v okolí Sloupna
  • 17.-21.6. – „Hurá léto se blíží aneb popletená roční období“
  • 18.6. se 10 dětí zúčastní akce s názvem „Se Sluníčkem na plovárně v Novém Bydžově – sportovní dopoledne organizované MŠ Sluníčko - odjezd z MŠ v 7,45 h
  • 20.6. v 17,00 h - VELKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST s loučením s předškoláky

(srdečně zveme všechny děti a rodiče na zahradní slavnost se spaním ve školce – viz. bližší informace budou na letáčku)

  • 24.-28.6. – „Sluníčkový týden aneb loučíme se se školním rokem….

----------------------------------------------------------------------------------------

        Uzavření MŠ o letních prázdninách 8.7. -9.8.2024

....................................................................................................

                 ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích,

zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2024/2025

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2. a 3.května 2024. Zápis ukončen MŠ naplněna !!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


                                

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, rozhodl

podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

ředpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, pro školní rok 2024/2025takto:

    

   Registrační číslo

       uchazeče                     Výsledek zápisu

 

1         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

3         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

4         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

5         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024 

7         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

8         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

9         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

10       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

11       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

12       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

13       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

14       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

15        Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

16        Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

17         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

19         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

20         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

21         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024 

22         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

23         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024  

24         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

25         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

Datum zveřejnění 31.5.2024        Mgr. Ilona Tauchmanová, řed. školy

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u vrat do školky.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Nabídka nadstandardních aktivit

(tyto aktivity jsou součástí ŠVP a jsou bezplatné)

Flétnička

Vede p.uč. Lucie Frýdová

Speciální program pro zdravotně oslabené děti, při kterém se mimo dechových cvičení naučí zahrát základní tóny a nejjednodušší písničky (vhodné pro 5–6 leté děti).

Angličtina

Vede p. uč. Petra Rejmánková

Vhodné pro 4–6 leté děti. Výuka probíhá formou hry, pomocí konkrétních hraček, obrázkových knížek, pexes, děti se učí slova a pojmy z různých oblastí např. čísla, barvy, rodina, doprava, zelenina, ovoce, nábytek, zvířata apod. Po dostatečné zásobě slovíček se snažíme vytvářet jednoduché věty a spojení. Ve výuce nechybí ani písně, básně, říkadla, pohybové hry.

Logopedie

Vede p. řed.  Mgr. Ilona Tauchmanová

Péče o nápravu vadné výslovnosti se na naší MŠ týká především prevence. Ve všech odděleních se denně provádí preventivní jazykové chvilky, které jsou zaměřené na rozvoj správného dýchání, cvičí se gymnastika (pohybovost) mluvidel, provádí se artikulační cvičení všech hlásek dle věku dětí, které se pak procvičují na říkadlech, hybnost jazyka, rozvojí se slovní zásoba.

Individuální logopedickou péči věnujeme dětem na žádost rodičů a po dohodě s klinickými logopedy. V případě individuální logopedické péče vyžadujeme úzkou spolupráci s rodiči dítěte.

Šikulové - výtvarné a pracovní činnosti

Vede: p. uč. Monika Vaníčková a Jaroslava Macháčková

Tato aktivita umožňuje rozvíjet talent dětem se zájmem o umělecké činnosti. Přirozeným a rozmanitým způsobem rozvjíjí jejich praktické dovednosti, tvořivé schopnosti a fantazii. Zahrnuje nejen kreslení a malování, ale i řadu dalších uměleckých technik. Děti se se svými výrobky podílí na výzdobě společných prostor školy, účastní se řady soutěží.

Relaxace - míčkový bazén

Všechny děti z MŠ mohou využívat vynikajícího relaxačního a zároveň stimulačního masážního bazénu v tělocvičně MŠ.

Většinou bude využíván denně po ranním cvičení dětí v tělocvičně. Dále nabízíme relaxační techniky MÍČKOVÁNÍ – pod vedením vyškolených lektorů.

Zvlhčování vzduchu, inhalace

Dle potřeby dětí a zájmů rodičů je možné využívat v některé ze tříd zvlhčovače vzduchu (zejména v zimním období a u dětí s alergií) a u všech dětí s akutními problémy horních cest dýchacích využívat inhalátor - zajišťuje p. uč. Macháčková

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj