Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2017/2018 podle ročního projektu
„Námořnický rok“.

Nástěnka

POZOR - NEZAPOMEŇTE - V PONDĚLÍ

26.ÚNORA - KARNEVAL V MŠ

.............................................................................

Co nás čeká v zimních měsících .....

19.-23.2. školáci mají jarní prázdniny – provoz MŠ pouze na 1. třídu

26.-2.3. – Karnevalový týden

27.2. navštívíme Jiráskovo divadlo – pohádku „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“

26.2. KARNEVAL V MŠ – připravte dětem na tento den kostýmy

27.2. navštívíme Jiráskovo divadlo - pohádku " O princezně  a Luciášovi"

28.2. navštíví předškoláci "Den otevřených dveří" na ZŠ Karlovka

7.3. v 8,00 hodin - navštívíme v divadle v NB - Akademii ZŠ Klicperka

(přivezte děti prosím k divadlu)

5.-9.3. - týden lidských profesí aneb čím budu

12.-16. 3. - týden zdraví - U lékaře

19.-23.3. - Jaro nás vítá

23.3. - Vítání jara v MŠ - průvod obcí + házení MORANY

26.-29.3. - velikonoční týden - zdobíme kraslice

26.3. v 9,00 h v MŠ se uskuteční "Velké bubnování aneb bubenická dílna"

27.3. se účastní 2 děti Novobydžovského slavíka

3.-6.4. - "Hola, hola, škola volá" - hrajeme si na školu aneb zápisy do ZŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nadstandartní aktivity

Pondělí, Úterý - Angličtina (děti musí chodit rozděleně, je jich letos mnoho)

Úterý - Flétnička - PŘESOUVÁ SE NA STŘEDU

Středa - Rošťáci

Čtvrtek - Judo + Šikulové


Srdečně zveme na další ročník

NOVOBYDŽOVSKÉ MATEŘINKY 2018

(st.,čt. - 21. a 22. března v Jiráskově divadle)


 


 


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Plavecká výuka v Hořicích

MŠ Sloupno  organizuje  kurz plavání v Hořicích (letošní plavání se uskuteční  od prosince 2017). Nemusíte mít strach z nemocí dětí (rozehřáté děti z bazénu apod., plavecká škola nabízí hernu, kde děti po skončení plavání svačí a hrají si).

  • první lekce – pátek 15.12.+ pátky:5.1.,12.1.,19.1.,26.1.,9.2.,16.2.,2.3.,
  • + 9.3.(dvouhodinovka)
  • cena kurzu 1.200,- uhradit prosím do konce ledna 2018
  • odjezd z MŠ v 8,45 h

Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2017/2018 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Nabídka nadstandardních aktivit

Péče o děti talentované

(tyto aktivity jsou součástí ŠVP a jsou bezplatné)

Flétnička

Vede p.uč. Lucie Frýdová

Speciální program pro zdravotně oslabené děti, při kterém se mimo dechových cvičení naučí zahrát základní tóny a nejjednodušší písničky (vhodné pro 5–6 leté děti).

Rošťáci

Vede p. uč. Jana Barešová

Anglický jazyk

Vede p. uč. Romana Sýkorová

Vhodné pro 4–6 leté děti. Výuka probíhá formou hry, pomocí konkrétních hraček, obrázkových knížek, pexes, děti se učí slova a pojmy z různých oblastí např. čísla, barvy, rodina, doprava, zelenina, ovoce, nábytek, zvířata apod. Po dostatečné zásobě slovíček se snažíme vytvářet jednoduché věty a spojení. Ve výuce nechybí ani písně, básně, říkadla, pohybové hry.

Logopedie

Vede p. řed. Ilona Tauchmanová

Péče o nápravu vadné výslovnosti se na naší MŠ týká především prevence. Ve všech odděleních se denně provádí preventivní jazykové chvilky, které jsou zaměřené na rozvoj správného dýchání, cvičí se gymnastika (pohybovost) mluvidel, provádí se artikulační cvičení všech hlásek dle věku dětí, které se pak procvičují na říkadlech, hybnost jazyka, rozvojí se slovní zásoba.

Individuální logopedickou péči věnujeme dětem na žádost rodičů a po dohodě s klinickými logopedy. V případě individuální logopedické péče vyžadujeme úzkou spolupráci s rodiči dítěte.

Šikulové - výtvarné a pracovní činnosti

Vede: p. uč. Monika Vaníčková a Jaroslava Macháčková

Tato aktivita umožňuje rozvíjet talent dětem se zájmem o umělecké činnosti. Přirozeným a rozmanitým způsobem rozvjíjí jejich praktické dovednosti, tvořivé schopnosti a fantazii. Zahrnuje nejen kreslení a malování, ale i řadu dalších uměleckých technik. Děti se se svými výrobky podílí na výzdobě společných prostor školy, účastní se řady soutěží.

Relaxace - míčkový bazén

Všechny děti z MŠ mohou využívat vynikajícího relaxačního a zároveň stimulačního masážního bazénu v tělocvičně MŠ.

Většinou bude využíván denně po ranním cvičení dětí v tělocvičně. Dále nabízíme relaxační techniky MÍČKOVÁNÍ – pod vedením vyškolených lektorů.

Judo

Tato chlapci i dětčaty velmi oblíbená aktivita je pod vedením trenéra Juda z Nového Bydžova p. Hnáta. Zahrnuje tělesnou přípravu, dobrou kondici a rozvoj tělesné zdatnosti. Tato aktivita probíhá v odpoledních hodinách na žádost a se souhlasem rodičů.

Zvlhčování vzduchu, inhalace

Dle potřeby dětí a zájmů rodičů je možné využívat v některé ze tříd zvlhčovače vzduchu (zejména v zimním období a u dětí s alergií) a u všech dětí s akutními problémy horních cest dýchacích využívat inhalátor - zajišťuje p. uč. Macháčková

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj