Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2022/2023 podle ročního projektu
„Z pohádky do pohádky“.

Nástěnka   

ŠKOLNÍ VÝLET 

30.5.2023 Tongo HK 

Odjezd z MŠ: v 8,00 hodin

Předpokládaný příjezd okolo 14,00 h

Sebou: baťůžek – pitíčko, nějakou sladkost

Děti dostanou v Tongu – svačinku, pití, oběd….

Na školní výlet se bude vybírat 150,- Kč na vstupné do Tonga…..

Autobus bude hrazen z Klubu rodičů……

................................................................................................................

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

Co nás čeká do konce školního roku......

 • 29.-2.6. – „Bob a Bobek slaví Den dětí….“ – týden plný zábavy, soutěží a diskoték
 • 30.5. – ŠKOLNÍ VÝLET DO TONGA DO HK – odjezd z MŠ v 8,00 h – předpokládaný návrat ve 14,00 h – Sebou: (do batůžku pitíčko, nějakou dobrůtku) – svačinu + oběd vezeme sebou
 • 1.6. – DEN DĚTÍ ve školce – přineste sebou jakýkoliv obrázek- (namalujte, nebo fotku nějaké pohádkové bytosti, které nás provázely celým rokem, budeme s nimi soutěžit a uspořádáme výstavu v MŠ)…..
 • 5.-9.6. – VEČERNÍČKOVÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ….
 • 12.-16.6. „Bob a Bobek u rybníka a na louce“ – seznámíme se se životem u vody a na louce – výpravy k rybníku, putování k řece a loukami v okolí Sloupna
 • 19.-23.6. – „Bob a Bobek v pohádkách…“
 • 21.6. se předškolní děti zúčastní akce s názvem Sportování na koupališti v Novém Bydžově – odjezd z MŠ v 7,45 h
 • 22.6. v 17,00 h - VELKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST s loučením s předškoláky

(srdečně zveme všechny děti a rodiče na  zahradní slavnost se spaním ve školce – viz. bližší informace budou na letáčku)

 • 26.-30.6. – „VEČERNÍČKOVÝ TÝDEN aneb loučíme se s pohádkami a školním rokem….

.......................................................................

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, pro školní rok 2023/2024 takto:

    

   Registrační číslo

       uchazeče                     Výsledek zápisu

 

1    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

2    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

3    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

4    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

5    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

6    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

7    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

8    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

9    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

10  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

11  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

12  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

13  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

14  Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2023

 

                              Datum zveřejnění: 17.5.2023

.......................................................................................

    ----Vážení rodiče,

NAŠE ŠKOLKA SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

 ZAPOJILA DO PROJEKTU:          

                         na rozvoj

        ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI  

„….MAMI-TATI, POJĎME SI ČÍST…..“

- zapojte se s námi a čtete dětem pohádky, příběhy apod.

(vše co doma čtete, zapište prosím na připravenou tabulku (jméno vašeho dítěte), která visí

na pletivu na schodech). Abychom měli zpětnou vazbu a mohli si s dětmi o všem povídat.

                     DĚKUJEME, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT.......

.-------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2022/2023 

"...Z pohádky do pohádky..."

- v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podnikneme společné výlety do říše pohádek

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2023/2024

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2.5.2023 - Zápis již ukončen - kapacita MŠ naplněna!!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


UzaU      Uzavření MŠ o letních prázdninách

MŠ bude uzavřena od 10.7.- 11.8. 2023


MŠ vyhlašuje SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u Obecního úřadu.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Spolupráce a spoluúčast rodičů

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vtahů je vzájemná důvěra“, proto i my vycházíme ze vzájemné důvěry nejen mezi dětmi, učitel – dítě, dítě – učitel, ale hlavně z důvěry rodič – učitel, učitel – rodič, rodič – škola.

Rodiče mohou MŠ využívat jako poradenský servis (v rámci spolupráce s SPC, PPP, lékaři). Rodičům nabízíme více možností účasti v mateřské škole.

Společné akce pro rodiče a děti

Vydáváme školní zpravodaje a čtvrtletní školní časopis „Školáček“. Informujeme rodiče pomocí nástěnek pro rodiče, nástěnky „Co je u nás nového“ a nově také prostřednictvím webových stráněk školy.

Spolupracujeme s rodiči na projektech pro dopolední činnosti dětí s ukázkou profesí (policie s ukázkou služebního vozu a přednáškou, hasiči s ukázkou techniky, obchod, návštěva čističky odpadních vod apod.)

Některé z maminek se podílí na drobných pracích pro děti (pomoc s šitím drobných doplňků), tatínkové opravují hračky.

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj