Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka  

NEZAPOMEŇTE ZÍTRA - V ÚTERÝ 21.5. DIVADLO V NB

...............................................................................................

Prosíme o úhradu školy v přírodě – v hotovosti

- budeme vybírat 23.5.2024            2.200,- Kč

..........................................................................................

Vážení rodiče,

i Tongo už zdražilo, prosíme o úhradu vstupenek ze školního výletu…

150,- Kč

(autobus bude hrazen z fondu rodičů)

..........................................................................................

Co nás čeká do konce roku……..

 • 20.-24.5. „Hurá na statek…“ týden, kdy se seznamujeme  s hospodářskými a domácími zvířátky…
 • 21.5. navštívíme Jiráskovo divadlo „Pohádka o vodě“začátek od 8,30 (opět prosíme přivezte děti k divadlu – kdo potřebuje dřív – p. učitelky opět budou u divadla už po 7,00 h)
 • 22.5. se zúčastníme akce: POHÁDKOVÝ LES v Prasku – odjezd autobusem z MŠ v 8,30 – předpokládaný příjezd okolo 12,00
 • 23.5. navštívíme statek aneb „Hurá za zvířátky…“ – exkurze na statku ve Skřivanech
 • NEDĚLE 26.5. od 14,00 h - Den dětí na sportovním areálu za školkou“ – den plný zábavy, soutěží a diskoték – přivítáme Piráta a jeho poklady + bublinková šou pro děti – viz. letáček
 • 27.-31.5. – „Hurá do  ZOO“ – seznámíme se s exotickými zvířátky
 • 30.5. navštívíme ZŠ Palackého v Novém Bydžově – kde si pro nás připravili soutěže a oslavu Dne dětí
 • 3.-7.6. – SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ….
 • 10.-14.6. „ Hurá k rybníku, k řece a na louku“ – seznámíme se se životem u vody a na louce – výpravy k rybníku, putování k řece a loukami v okolí Sloupna
 • 17.-21.6. – „Hurá léto se blíží aneb popletená roční období“
 • 18.6. se 10 dětí zúčastní akce s názvem „Se Sluníčkem na plovárně v Novém Bydžově – sportovní dopoledne organizované MŠ Sluníčko - odjezd z MŠ v 7,45 h
 • 20.6. v 17,00 h - VELKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST s loučením s předškoláky

(srdečně zveme všechny děti a rodiče na zahradní slavnost se spaním ve školce – viz. bližší informace budou na letáčku)

 • 24.-28.6. – „Sluníčkový týden aneb loučíme se se školním rokem….

-------------------------------------------------------------------------------------------

        Uzavření MŠ o letních prázdninách 8.7. -9.8.2024

....................................................................................................

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích,

zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2024/2025

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2. a 3.května 2024. Zápis ukončen MŠ naplněna !!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


           

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u vrat do školky.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Úhrady školného a stravného

Školné

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

Na základě ustanovení § 6 odst. 1. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se stanoví povinnost přispívat na částečnou úhradu mateřské školy.

Měsíční poplatek za 1 dítě: 300

Stravné

Cena stravného na 1 den/ děti do 6 let
Oběd a dvě svačiny: 41 Kč
Svačina a oběd: 32 Kč

Cena stravného na 1 den/ děti do 7 let
Oběd a dvě svačiny:  44 Kč
Svačina a oběd: 35 Kč

Místní důchodci: 70,- Kč (4,- Kč přispívá OÚ)

Cizí strávníci: 70,- Kč

Stravu nutno nahlašovat i odhlašovat den předem do 14.00 hod. V případě náhlého onemocnění si lze oběd v MŠ vyzvednout osobně, a to do 11.15 hodin.

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj