Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2016/2017 podle ročního projektu
„Barevný rok s housenkou Jůlinkou“.

Nástěnka          

----------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola přeje všem krásné vykročení do roku 2017,

 rok plný úsměvů a pevného zdraví.       Kolektiv MŠ

............................................................................................................................

Co nás čeká v zimních měsících !!!!

 • 3.-3.1. - zimní čas aneb Tříkrálová slavnost
 • 6.1. slavnost Tří králů - přání a koledy po obci
 • 9.-13.1. - Jůlinka v zimním království aneb týden s bílou barvou
 • 13.1. - DEN V BÍLÉ - připravte dětem co nejvíce bílého oblečení
 • 16.- 20.1. - Jůlinka a zvířátka kolem nás
 • 19.1. Výprava ke krmelci - připravte prosím pro děti
 • něco na zub pro zvířátka (jablíčka, tvrdý chléb, mrkev, seno......)
 • 23. - 27.1. "Krákorala stará vrána" - Jůlinka a ptáčci + zimní radovánky
 • 24.1. navštívíme divadlo v NB "Ulhaná princezna" - začátek od 8,30
 • přivezte prosím děti k divadlu, jako obvykle kdo potřebuje dřív p.uč. bude 7,15

Co sebou do MŠ

 • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštářek


 


  

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Líbí se Vám naše školka? Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.