Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2017/2018 podle ročního projektu
„Námořnický rok“.

Nástěnka

Co nás čeká v nejbližší době !

 • 16.-20.10. - Leť dráčku leť - týden s draky
 • 17.10. navštívíme Jiráskovo divadlo v NB - pohádku "Ztracená kapka" - začátek představení je od 10,00 h.
 • 19.10. školková DRAKIÁDA (draky neshánějte - máme školkové)
 • 23.- 25. 10 - podzimní týden (poznáváme les) a změny v přírodě
 • 23.10. turistická akce - "Za ztracenou muchomůrkou"
 • 24.10. odpolední podzimní tvořivá dílna s lampionovým průvodem (viz. bližší info - plakát)
 • 26.-27. mají školáci podzimní prázdniny - provoz v MŠ pouze na 1. třídu v KOŤATECH

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nadstandartní aktivity

Pondělí, Úterý - Angličtina (děti musí chodit rozděleně, je jich letos mnoho)

Úterý - Flétnička

Středa - Rošťáci

Čtvrtek - Judo + Šikulové

--------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!!!!

Ve čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. mají školáci podzimní prázdniny.

Provoz v MŠ bude pouze na 1. třídu v oddělení - KOŤÁTEK.

                               Děkujeme !!!!!!!!!!!!


Mateřská škola,Sloupno srdečně zve všechny rodiče a děti

                                 na

               PODZIMNÍ SLAVNOST

     s podzimní dílnou a lampionovým průvodem   

Kdy: v úterý   24.10.2017 v 16,30 hodin v MŠ

Program: podzimní koncertování

                      podzimní dílny –  „Vyplouváme do podzimu“

                      podzimní pohoštění

                      lampionový průvod – „Cesta za pirátem“

 Přineste si dobrou náladu a lampion !!!!!!


Vybíráme peníze

 • 250 Kč na Fond dětí

 • 100 Kč na Klub rodičů  (hradit třídním učitelkám)


Vyhlašujeme soutěž

MŠ Sloupno vyhlašuje soutěž pro všechny rodiče a děti na téma: „Mámo, táto, pojď si hrát, chcem společně vyplouvat.

Zapojte se s námi do výtvarně-pracovní soutěže a pojďte si se svými dětmi doma něco vyrobit, namalovat (cokoliv na téma „Námořnický rok“). Svými výrobky, obrázky přispějete na naši společnou výstavu v MŠ: „Vyplouváme do nového školního roku“. Děkujeme, že si s námi umíte hrát!


Co sebou do MŠ

 • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Plavání v Hořicích

MŠ Sloupno bude organizovat opět kurz plavání v Hořicích (letošní plavání se uskuteční až od prosince 2017). Nemusíte mít strach z nemocí dětí (rozehřáté děti z bazénu apod., plavecká škola nabízí hernu, kde děti po skončení plavání svačí a hrají si).

 • první lekce – pátek 15.12.+ další v lednu 2018 (bližší termíny ještě upřesníme)
 • předběžná cena opět 1 200 Kč (kurzovné + dopravné)

Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2017/2018 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj