Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2015/2016 podle ročního projektu
„Putování za stromem poznání“.

Nástěnka

Kolektiv MŠ Sloupno přeje všem krásné prázdniny,

 pevné zdraví a mnoho šťastných úsměvů

+ šťastný nástup do 1. tříd.

............................................................................................................................

Upozornění pro rodiče !!!!!!!

Vzhledem k malému počtu dětí v MŠ (neekonomický provoz)

 bude v pondělí 4.7. 2016   MŠ UZAVŘENA

 (5. a 6. července jsou svátky),

 provoz bude zahájen ve čtvrtek 7.7.2016 do 15.7.2016

                                     Děkujeme za pochopení !!!!!

...............................................................................................................................

Upozornění pro rodiče odcházejících dětí !!!!!

Dětem, které končí v MŠ k 30.6.2016 budou přeplatky za obědy převedeny

zpět na vaše čísla účtů.                    Děkujeme

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ohledně fotek ze školy v přírodě. Všechny fotky naleznete na adrese, pod tímto uživatelským jménem a heslem:

 odkaz: http://mssloupno.rajce.idnes.cz/Skolka_v_prirode_2016_-_MS_SLOUPNO/

uživatelské jméno: MS SLOUPNO
heslo: SLOUPNO 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Co nás ještě čeká do konce školního roku !!!!

27.-30.6. - ještě si užijeme aneb Hurá prázdniny

28.6. navštívíme sloupenský zámek - výstavu práce dětí okolních škol

od 1.-15.7. provoz MŠ na jednu třídu v oddělení KOŤATA


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)

Uzavření MŠ o letních prázdninách - od 18.7. do 19.8.2016


                                           Mateřská škola,Sloupno    Sloupno 69, Smidary 503 5

     Ředitelka školy rozhodla v souladu s novelou zákona  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, pro školní rok 2016/2017 takto:

   Registrační číslo uchazeče                                    Výsledek zápisu

              1                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              2                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              3                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              4                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              5                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              6                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

             7                                                      Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

 

Datum zveřejnění: 27.5.2016                                 Mgr. Ilona Tauchmanová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Líbí se Vám naše školka? Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.