Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2016/2017 podle ročního projektu
„Barevný rok s housenkou Jůlinkou“.

Nástěnka


 Prosíme rodiče dětí, kteří se zúčastnily školy v přírodě o dovybrání 132,Kč.

Z důvodů dražšího ubytování a cen potravin.      Děkujeme


Oznámení o uzavření MŠ o letních prázdninách.

MŠ bude uzavřena od 17.7. do 18.8.2017

+ pátek 7.7. po svátcích 5. a 6. července.


Co nás čeká v v nejbližší době !

 • 12.-16. „Jůlinka a letní louka“ – výpravy do přírody
 • 13.6. nás bude 10 fotbalistů reprezentovat na fotbalovém turnaji v Nepolisech
 • 15.6. nás bude 10 dětí reprezentovat na sportovní olympiádě na tenise v Novém Bydžově
 • 16.6. Stopovaná s Jůlinkou do okolní přírody – poznáváme louky, lesy, hmyz
 • 19. – 23. „Jůlinčino broučkové léto“
 • 20.6. přijede do MŠ klinická logopedka na vyšetření řeči u dětí
 • 22. 6. srdečně zveme všechny rodiče a děti na společnou zahradní slavnost „Jůlinčino broučkové léto“ + šerpování předškoláků + spaní v MŠ – akce se koná od 18,00 h na zahradě MŠ
 • --- připravte prosím dětem jakékoliv kostýmy na toto téma
 • 26.-30. – Hurá léto, hurá prázdniny……… - poslední týden si ještě všechno pořádně užijeme……

DĚKUJEME, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT……


Co sebou do MŠ

 • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštářek


20.6. PŘIJEDE DO MŠ KLINICKÁ LOGOPEDKA

NA VYŠETŘENÍ ŘEČI U DĚTÍ


 MŠ srdečně zve všechny rodiče a děti na "Zahradní slavnost se slavnostním šerpování předškoláků" ve čtvrtek 22.6. v 18,00 h se spaním v MŠ.

Program: slavnostní nástup, vystoupení dětí, ukázka z letošní Mateřinky, slavnostní šerpování předškoláků, opékání buřtů, soutěže pro rodiče a děti + spaní v MŠ.

Kdo bude chtít spát (cca větší děti) - sebou karimatku, spacák, polštářek, pyžamko, osobní hygienu

Připravte prosím dětem kostýmy na tento večer na téma "Broučkové léto s housenkou Jůlinkou a jejími kamarády".....                                 Už se na vás moc těšíme ...........

 


Ředitelka školy rozhodla v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, pro školní rok 2017/2018 takto:

Registrační číslo uchazeče         Výsledek zápisu

                  1                    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

                  2                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

                  4                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

                  7                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

                  8                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

                  9                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

Datum zveřejnění: 31.5.2017             Mgr. Ilona Tauchmanová, řed. školy


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.