Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2017/2018 podle ročního projektu
„Námořnický rok“.

Nástěnka

Co nás čeká do prázdnin.....

  • 18.-22.6. - NÁMOŘNICKÉ LÉTO
  • 21.6. Velká zahradní slavnost - Námořnická putování + loučení s předškoláky + spaní v MŠ  - od 18,00 h . Připravte prosím dětem námořnické kostýmy
  • 25.-29.6. Prázdniny se blíží aneb ještě si užijeme
  • 27.6. návštěva sloupenského zámku - výtvarná výstava prací dětí z okolí

--------------------------------------------------------------------------------------------

Na místním zámku bude přes prázdniny probíhat výstava

výtvarných prací dětí z okolních škol a školek. "Soutěž o zámecký klíč"

Naše školka se také zúčastní výstavy - PŘIJĎTE SE PODÍVAT !!!!!!!

 


MŠ srdečně zve všechny rodiče na "Velkou zahradní slavnost"

                   "NÁMOŘNICKÉ LÉTO"

- ve čtvrtek 21.6. od 18,00 na školní zahradě

- proběhne slavnostní nástup - vystoupení dětí - slavnostní šerpování předškoláků

- soutěže + opékání buřtíků + vystoupí děti z Mateřinky 2018 + spaní v MŠ

Připravte prosím dětem - námořnické kostýmy + kdo bude spát (karimatku,

spacák, pyžamo, osobní hygienu)


Školáci, kteří končí k 30.6. - přeplatky za obědy jim budou vráceny

v průběhu prázdnin na účty.


Uzavření MŠ o letních prázdninách !!!!

MŠ uzavřena od 16.7. do 17.8. 2018


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Sobotní vystoupení  dětí z Mateřinky 2018 je zrušeno.


Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2017/2018 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj