Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2016/2017 podle ročního projektu
„Barevný rok s housenkou Jůlinkou“.

Nástěnka


Oznámení o uzavření MŠ o letních prázdninách.

MŠ bude uzavřena od 17.7. do 18.8.2017

+ pátek 7.7. po svátcích 5. a 6. července.


O prázdninách je provoz MŠ omezen

pouze na 1. třídu. O letních prázdninách nás čeká

rekonstrukce a malování.

Do MŠ pouze děti zaměstnaných rodičů!!!!!!

            Děkujeme za pochopení.


Co nás čeká v v nejbližší době !

  • 26.-30. – Hurá léto, hurá prázdniny……

DĚKUJEME, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT……


Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštářek


Dětem, které ukončují docházku k 30.6.

budou zaslány přeplatky za obědy během měsíce srpna

a září zpět na účet.


Kolektiv MŠ Sloupno přeje všem

krásné prázdniny a hodně sluníčka.............

 


Ředitelka školy rozhodla v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, pro školní rok 2017/2018 takto:

Registrační číslo uchazeče         Výsledek zápisu

        1                    Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

        2                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

        3                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017            

        4                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

        7                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

        8                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

        9                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

      10                   Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

Datum zveřejnění: 26.6.2017             Mgr. Ilona Tauchmanová, řed. školy


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.