Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2017/2018 podle ročního projektu
„Námořnický rok“.

Nástěnka

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční

ve dnech 2.-4.5. 2018. Přineste si sebou prosím rodný list,

očkovací průkaz.             Těšíme na Vás          Kolektiv MŠ

===============================================

Pondělky - 30.4. a 7.5. bude provoz v MŠ omezen na 1. třídu - Koťata

==============================================

Co nás čeká v jarních dnech.....

 • 3.-13.4. – „Jaro ťuká na vrátka“
 • Předškolní dětí mají období zápisů do 1. tříd ZŠ
 • 11.4. navštívíme Jiráskovo divadlo „Šou Krejčíka Honzy“ - začátek od 9,00 . Přivezte prosím děti k divadlu, kdo potřebuje dřív p. uč. tam opět bude již 7,15 h.
 • 13.4. akce MŠ „Probouzíme les“ – výprava do lesa
 • 16.-20.4. – chráníme naší Planetu- ekologický týden
 • 20.4. „DEN ZEMĚ“ – čistíme okolí naší MŠ - připravte prosím dětem gumové rukavice+  exkurze ve sběrném dvoře
 • 16.4. navštíví MŠ – klinický logoped
 • 23.-27.4. – čarodějnický týden
 • 27.4. ČARODĚJNICKÝ REJ V MŠ – připravte prosím dětem na tento den čarodějnické kostýmy – den plný kouzel, lektvarů, hledání čarodějnického pokladu a pálení čarodějnic
 • 30.4. - 4.5. DOPRAVNÍ TÝDEN V MŠ
 • 2.5. DOPRAVNÍ DEN V MŠ + „SLOUPENSKÝ PEDÁL“ – přivezte prosím dětem na tento den kola, odrážedla, tříkolky apod.
 • 4.5. nás bude 18 dětí reprezentovat na celorepublikové přehlídce „Mateřinka 2018 v Nymburce“
 • 7.-11.5. – Květinový týden v MŠ aneb maminky mají svátek
 • 14.-18.5. – „Máme rádi zvířátka“ – týden domácích a hospodářských zvířátek + jejich mláďátek
 • 16.5. v 10,00 focení tříd + tablo předškoláků
 • 18.5. – VELKÁ VÝPRAVA NA STATEK
 • 21.-25.5. – „Ostrov exotických zvířat“
 • 25.5. ŠKOLNÍ VÝLET – ZOO CHLEBY – odjezd od MŠ v 8,00 h – předpokládaný příjezd okolo 14,00 h. Sebou batůžek - pitíčko, nějakou dobrůtky

--------------------------------------------------------------------------------------------

16.5. v 10,00 proběhne v MŠ focení tříd + předškoláci  na tablo


21.5. se koná rodičovská schůzka v MŠ od 15,00 h.


HURÁ !!!!!!

Naše MŠ postoupila na celorepublikovou přehlídku MŠ "Mateřinka 2018" do Nymburka

a 4.května nás bude 18 dětí reprezentovat s pásmem "Hračkářství Sloupno"


22.5. navštíví naší MŠ firma PRIMA VIZUS a provede depistáž

a kontrolu zraku u dětí. Kdo má zájem - zapište se prosím v MŠ.


Co sebou do MŠ

 • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Velká gratulace !!!!

Máťa Jelínek 27.3, reprezentoval MŠ na Novobydžovském slavíku a

umístil se s písní "Já mám koně" na 1. místě.     GRATULUJEME !!!!!


Vážení rodiče,

jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2017/2018 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj