Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka   

Co nás čeká v průběhu podzimu……

 • 2.-6.10. – „Procházka sadem aneb ovocný týden“
 • 4.10. „JABLÍČKOVÝ DEN“ – hrajeme si na kuchaře a vaříme, pečeme z jablek…..

(Děkujeme, že si s námi umíte hrát a nosíte do školky jablíčka – skutečná i výtvarně zpracovaná)       

 • NEZAPOMEŇTE – každý pátek plavání
 • 9.-13.10. – „Sklízíme zeleninu“ – přineste prosím na tento týden jakýkoliv druh zeleniny….
 • 16.-20.10. – „S ježkem v lese“ – učíme se rozlišovat co je les a sad, stromy listnaté a jehličnaté, s kamarádem ježkem budeme objevovat krásy podzimu…
 • 16.10. v 8,00 přijede do MŠ fotograf na vánoční focení (připravte dětem slavnostní oblečení) – pozadí bude třpytivé vánoce) - fotky si můžete i nemusíte vzít – kdo by chtěl, může vzít na focení sourozence na společnou fotku (např. jako dárek pro babičky…)
 • 17.10. „ZAMYKÁNÍ LESA“ – velká turistická výprava do lesa
 • 23.-27.10. – „Počasí a drakiáda“ – jaké počasí nám přináší podzim, jak umí čarovat s počasím apod.
 • 24.10. opět navštívíme Jiráskovo divadlo – pohádka „RARÁŠCI“

(začátek představení v 8,30 – opět prosíme kdo může, přivezte děti k divadlu – paní učitelky budou u divadla již v 7,10 h) – cesta zpět pěšky….

 • 25.10. DRAKIÁDA v MŠ -  draky máme svoje...
 • 26. a 27.10 – mají školáci podzimní prázdniny – provoz v MŠ na jednu třídu – v pátek 27.10. plavání NEBUDE !!!!
 • 30.- 3.-11. – „Halloween v MŠ aneb strašidelný týden“
 • 2.11. srdečně zveme všechny rodiče a děti na Halloweenské odpoledne

od 16,30 v MŠ - viz. pozvánka na nástěnce

 • 3.11. „Strašidelná cesta ve školce – strašidelné úkoly zakončené   

      popcornovým kinem – pohádka „COCO“

............................................................................................

V průběhu září 2023 budeme postupně zavádět program NAŠE MŠ,

který pro vás bude přehlednější a jednodušší ohledně odhlašování

a přihlašování dětí do školky.

Abychom mohli pro vás připravit jednoduchou aplikaci

prosíme vás o nahlášení  e-mailové adresy, na kterou vám přijde vygenerovaný kód.

(Dále tam budete mít informace o aktuálním dění ve školce, akce školky, fotogalerie, jídelníček aj.)                    

.................................................................................

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

    -------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích, zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2023/2024

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2.5.2023 - Zápis již ukončen - kapacita MŠ naplněna!!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


              Informace pro rodiče dětí ze Sloupna !!!

Na základě vyhlášky o částečné úhradě neinvestičních nákladů na dítě v MŠ

se mění vyhláška od 1.9.2023 z rozhodnutí zřizovatele MŠ.

ŠKOLNÉ VE VÝŠI 300,- Kč budou od 1.9. 2023 hradit i sloupenské děti.

Prosím navyšte si o tuto částku měsíční zasílání peněž na účet MŠ.

Děti, které jsou předškolní budou od školného osvobozeni,

ale děti, které mají odklad školní docházky opět školné hradí.

ŠKOLNÉ SI MŮŽETE ODEČÍST Z DANÍ.... !

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u Obecního úřadu.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Škola v přírodě 2023 

Den dětí v Mš 2023

Výlet do Tonga a na hřiště 2023

Jarní  zahrádka - tvoření aneb děkujeme, že si umíte hrát 2023

Divadlo v Novém Bydžově 2023

Návštěva statku 2023

Zpívání babičkám Sloupno 2023

Zpívání v Domově důchodců v Loučné Hoře 2023

Pohádkový les Prasek 2023

Ukázka policie v Mš 2023

Dopravní den 2023

Čarodějnice 2023

Divadlo Pohádka v Mš 2023

Den Země 2023

Návštěva Knihovny 2023

Návštěva Zuš Nový Bydžov 2023

Den ve školních lavicích 2023

Návštěva ZŠ Skřivany 2023

Velikonoční výstava Chlumec nad Cidlinou 2023

Vynášení Morany 2023

Zdravé vaření v Mš 2023

Maškarní 2023

Novobydžovský slavík 2023

Lyžařský výcvik 2023

Recitační soutěž v Novém Bydžově 2023

Den v Ledovém Království 2023

Tři Králové 2023

Ježíšek naděluje 2022

Advent v Mš 2022

Pekelná návštěva v Mš 2022

Projekt čteme dětem 2022

Vánoční zámek v Nechanicích 2022

Akce s rodiči - Martinské tvoření 2022

Zdravé vaření v MŠ 2022

Plavání 2022

Návštěva knihovny v Novém Bydžově - předškoláci 2022

Zamykání lesa 2022

Pohádka O Líném Jazýčkovi 2022

První den ve školce s Večerníčkem 2022

Odlétáme do školy 2022

Zahradní slavnost, pasování předškoláků 2022

Škola v přírodě 2022

Den dětí v Mš 2022

Jarní výstava na zámku ve Sloupně 2022

Vermír v Mš 2022

Výlet do Lumpária a návštěva farmy u Vašátkových 2022

Výprava na statek 2022

Den se zvířátky v Mš 2022

Dopravní den v Mš 2022

Policie v Mš 2022

Sportovní den Skřivany 2022

Čarodějnice 2022

Den Země 2022

Canisterapie v Mš 2022

Den ve školních lavicích 2022

Vítání občánků Humburky 2022

Návštěva Klicperky 2022

Morana 2022

Karneval 2022

Návštěva knihokupectví a knihovny v Novém Bydžově 2022

Malý stavitel - projektový den v MŠ

Dravci v MŠ

Olympijský týden 2022

Lyžařský výcvik 2022

Tři králové 2022

Kino v MŠ s popcornovou slavností 2021

Ježíšek v Mš 2021

Výlet za betlémem 2021

Vánoční pečení a koncertování 2021

Čerti 2021

Deštníkový den 2021

Kartáčkový den 2021

Putování za svatým Martinem 2021

Hallowen 2021

Projektový den - Den vody

(spolupráce s Gymnáziem Nový Bydžov - přírodovědné centrum)

Zamykání lesa s Lipáčkem 2021

(velká výprava do lesa s hledáním čarovného pokladu)

Zamykání Cidliny 2021

(akce pro rodiče a děti s lampionovým průvodem)

Soutěž poznáváme ovoce a zeleninu 2021

Vaření z brambor 2021

Návštěva koňské farmy 2021

Plavání 2021

S Lipáčkem na zámek 2021

Cestovatelský rok 2021

Zahradní slavnost 2021

Škola v přírodě 2021

Fotbal nábor 2021

Den Dětí + kouzelník 2021

Výlet Zoo Chleby 2021

Výprava na statek 2021

Dopravní den 2021

Čarodějnice 2021

Den Země 2021

Distanční vzdělávání 2021

Velikonoční tvoření 2021

Zimní radovánky 2021

Tři králové 2021

Vánoce 2020

Vánoční stromeček 2020

Výlet  s Lipáčkem na jesličky v Novém Bydžově 2020

Roční projekt -> Jedeme na výlet aneb těšíme se na prázdniny 2020

 

Advent na zámku 2019

Vzpomínka na Mateřinku 2019

(dopis od Marka Ebena - děkujeme dětem ze Stardance 2019)

Mateřinka Stardance 2019

Mateřinka 2018

Mateřinka 2017

Mateřinka 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj